Tác giả Bùi Đức Hạnh

Bùi Đức Hạnh

Hiện đang làm osin tại Gchiase.com

Mình là Hạnh, blog này lập ra với tiêu chí chia sẻ các kiến thức, chia sẻ các phần mềm hay, chia sẻ các mẹo về máy tính cũng như điện thoại hoặc trong cuộc sống. Đó là những kiến thức được mình tổng hợp từ nhiều nơi hoặc chính từ những kiến thức của mình. Ngoài ra mình cũng có 1 chuyên mục nhỏ chia sẻ về WordPress, đây cũng là mục mà mình chia sẻ tập trung vì mình biết tới nó nhiều. À còn nữa, mình có thể sẽ làm thêm 1 chuyên mục về SEO nữa nếu có thời gian.