Siết hành vi bỏ cọc

Mục lục bài viết

548420 thu thiem anh ngoc duong 1522

Ông Lê Hoàng Châu đánh giá, về tổng thể những nội dung trong dự thảo không trái với các đạo luật khác mà sẽ khắc phục được những biểu hiện tiêu cực trong hoạt động đấu giá đất hiện nay.

  • Hai doanh nghiệp trúng thầu đất Thủ Thiêm ‘hứa’ không bỏ cọc
  • Bổ sung quy định để hạn chế bỏ cọc
  • Đấu giá rất cao rồi bỏ cọc, tạo mặt bằng giá ảo để thao túng thị trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thời gian tới sẽ triển khai hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Bài viết cùng chuyên mục