Phản ánh có sự biến tướng khi thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh

Mục lục bài viết

Chú thích ảnh
Xe hàng tại cửa khẩu Tân Thanh chuẩn bị xuất sang Trung Quốc. Ảnh tư liệu: Quang Duy/TTXVN

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho biết, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là cơ quan được UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ đầu mối chủ trì thực hiện Hội đàm, trao đổi và thống nhất với phía Trung Quốc và triển khai các quy trình giao nhận. Đồng thời cũng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh đảm bảo đúng quy định về đối ngoại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan; báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo đó, trên cơ sở kết quả Hội đàm giữa Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) ngày 18/2, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu đã xây dựng và ban hành các quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị và qua cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài.

Các Quy trình giao nhận hàng hóa dẫn trên được Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu thông báo tới doanh nghiệp, đăng công khai trên website https://langsontrade.vn và thực hiện thí điểm từ 1/3.

Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phản ánh quá trình giao nhận hàng hóa không tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh chi phí lớn (do cắt/nối container) cho doanh nghiệp tại cửa khẩu Tân Thanh.

Tuy nhiên, trên thực tế phương thức giao nhận hàng hóa chỉ thực hiện được tại cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài, còn phương thức giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan không mang lại hiệu quả, từ ngày 9/3, hoạt động thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu chỉ thực hiện tại của khẩu Tân Thanh. Do vậy, Ban Quản lý có Thông báo số 19a/TB-BQLKKTCK thông báo việc tạm dừng thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan.

Như vậy, căn cứ các nội dung trên thì vấn đề phản ánh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh về việc tuyên truyền hướng dẫn và việc kiểm soát các chi phí phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng của Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thời gian tới sẽ triển khai hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Bài viết cùng chuyên mục