Khánh Hòa sẽ có thêm 51.275 căn nhà giai đoạn 2021-2025

Mục lục bài viết

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, tổng diện tích nhà ở tăng thêm tối thiểu khoảng 5.329.130m2 sàn, tương đương với 51.275 căn. Trong đó, diện tích tăng thêm nhà ở thương mại khoảng 2.047.971m2 sàn, tương đương với 20.480 căn; diện tích tăng thêm nhà ở xã hội khoảng 209.322 m2 sàn, tương đương với 4.146 căn; diện tích tăng thêm nhà ở tái định cư khoảng 126.000 m2 sàn, tương đương với 2.100 căn; diện tích tăng thêm nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 2.945.837m2 sàn, tương đương với 24.549 căn.

Tỉ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại thành phố Nha Trang (đô thị loại 1) và thành phố Cam Ranh (đô thị loại III) đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án với diện tích nhà ở chung cư khoảng 407.137m2 sàn. Tỉ lệ nhà cho thuê khoảng 30% tổng số nhà ở trong các dự án nhà ở đô thị loại III.

Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 25,5m2 sàn/người (đô thị đạt 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt 24,8 m2 sàn/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10m2 sàn/người. Tỉnh này phấn đấu đến năm 2025, nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố đạt tỉ lệ 98%, giảm tỉ lệ nhà ở thiếu kiên cố và không phát sinh thêm nhà ở đơn sơ.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, tổng nguồn vốn để thực hiện nhà ở trong giai đoạn 2021 – 2025 là hơn 48.790 tỷ đồng. Trong đó, nhà ở thương mại hơn 24.095 tỷ đồng, nhà ở xã hội hơn 1.947 tỷ đồng, nhà ở tái định cư hơn 1.154 tỷ đồng, nhà ở dân tự xây hơn 21.592 tỷ đồng.

Tỉnh Khánh Hòa sẽ thực hiện phát triển nhà ở thương mại bằng vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng…; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình. Vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, ngân hàng chính sách xã hội… và một phần từ ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước.

Theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh này phê duyệt, dự kiến vốn ngân sách để đầu tư xây dựng nhà ở là 66,62 tỷ đồng; chủ yếu là để bồi thường giải phóng mặt bằng, nhà ở công vụ, học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, học sinh trường dân tộc nội trú.

Bất động sản - Khánh Hòa sẽ có thêm 51.275 căn nhà giai đoạn 2021-2025

Theo kế hoạch, tỉ lệ xây dựng nhà chung cư trong các dự án phát triển nhà tại Tp.Nha Trang và Tp.Cam Ranh đạt khoảng 40% tổng diện tích nhà ở của dự án.

Trong giai đoạn tới, tỉnh Khánh Hòa chú trọng phát triển nhà ở thương mại chủ yếu theo dự án, đa dạng các loại hình nhà ở, bao gồm nhà chung cư, nhà ở liên kết, biệt thự; khuyến khích phát triển nhà ở thương mại giá thấp để phù hợp với thu nhập của một bộ phận người dân. Đầu tư trực tiếp thông qua huy động các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội, nguồn vốn vay và nguồn ngân sách địa phương.

Đồng thời, tỉnh này sẽ sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở và dãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm hiện hữu, đặc biệt là khu trung tâm của thành phố Nha Trang.

Đối với nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp: Các địa phương có khu công nghiệp đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa để tạo môi trường thuận lợi huy động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính – tín dụng.

Nhà ở cho người có công cách mạng được thực hiện theo đề án cụ thể được phê duyệt sẽ hỗ trợ trực tiếp kinh phí, vật liệu, nhân công từ nguồn nhân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động; kết hợp với các nguồn lực tự có của gia đình.

Nhà ở cho hộ nghèo: Theo đề án cụ thể được phê duyệt sẽ huy động từ nhiều nguồn lực để thực hiện, kết hợp giữa Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Riêng nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị, tỉnh Khánh Hòa sẽ tập trung huy động nguồn vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, vốn vay, vốn huy động khác để thực hiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở xã hội. Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ kinh phí giải phóng mặt bằng, thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất… để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị.

Đối với nhà ở tái định cư: Hỗ trợ quỹ đất tái định cư đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ trực tiếp theo các quy định hiện hành về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Đối với các trường hợp không đủ điều kiện bố trí tái định cư, Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư cho thuê hoặc thuê mua hoặc bán theo quy định.

Nhà ở riêng lẻ do dân tự xây dựng sẽ do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng đảm bảo đúng mục đích sử dụng trên đất ở được sử dụng hợp pháp; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng để tránh tình trạng xây dựng không phép và trái phép.

Về kế hoạch cải tạo nhà ở chung cư cũ, UBND tỉnh Khánh Hòa giao UBND các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Nha Trang và Cam Ranh chủ động tổ chức thực hiện. Trong đó, cần triển khai kế hoạch cải tạo, sửa chữa các chung cư bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ, triển khai lựa chọn chủ đầu tư thực hiện tháo dỡ các chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm trước năm 2025 và triển khai xây dựng các chung cư mới…

Châu Tường

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ngân hàng
Bài viết cùng chuyên mục