BVSC lên tiếng về việc hủy bỏ lô trái phiếu liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Mục lục bài viết

Theo đó, với tư cách là tổ chức tư vấn phát hành, BVSC đã thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán trên cơ sở các thông tin, tài liệu do tổ chức phát hành là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt cung cấp.

Đây là đợt phát hành trái phiếu đầu tiên trong năm 2021 của Ngôi sao Việt tổ chức phát hành chịu trách nhiệm về những thông tin công bố trong hồ sơ chào bán. Kết quả thực hiện chào bán sơ cấp (lần đầu) toàn bộ số lượng trái phiếu phát hành tương đương giá trị 800 tỷ đồng cho 1 nhà đầu tư tổ chức là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh. 

BVSC không thực hiện việc chào bán, chuyển nhượng quyền sở hữu trái phiếu thứ cấp giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh và các nhà đầu tư. BVSC cũng không liên quan đến bất kỳ sản phẩm hợp tác đầu tư trái phiếu nào do Công ty Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh chào bán.

Đối với các trái phiếu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, với tư cách là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, BVSC có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu. Hiện nay, BVSC cũng đang liên hệ tổ chức phát hành để yêu cầu có thông báo và hướng dẫn từ tổ chức phát hành để có thông tin cụ thể hơn thông báo cho các trái chủ có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2022.

Tổ chức phát hành là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ với nhà đầu tư có tên trong danh sách trái chủ tính đến ngày 3/4/2021 được đăng ký lưu ký tại BVSC.

Đại lý quản lý tài khoản, đại lý quản lý tài sản bảo đảm, đại lý thanh toán là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội, tổ chức bảo lãnh thanh toán là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển và Thương mại Việt Tiến, đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh có trách nhiệm phối hợp tổ chức phát hành để thực hiện các nghĩa vụ liên quan đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư. 

Về phía BVSC cam kết sẽ nỗ lực phối hợp tích cực với các tổ chức liên quan để đảm bảo quyền lợi cho các trái chủ của trái phiếu Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt.

Trước đó, ngày 4/4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin về việc hủy bỏ 9 đợt chào bán trái phiếu trong thời gian từ tháng 7/2021 – 3/2022 của các công ty thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh. 

Cụ thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh là các công ty chưa đại chúng.

Từ tháng 7/2021 – 3/2022, các doanh nghiệp này đã thực hiện 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá 10.030 tỷ đồng theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) về các đợt chào bán này.

Trong số đó, có đợt phát hành của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt vào ngày 5/7/2021 với mã trái phiếu NSVCH2125001 thông qua tổ chức tư vấn phát hành là BVSC

Tuy nhiên, căn cứ hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền thì các đợt phát hành trái phiếu này có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Bởi vậy, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu trái phiếu của các công ty này trong 9 đợt chào bán trái phiếu đã nêu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Thời gian tới sẽ triển khai hai gói hỗ trợ để thúc đẩy phát triển nguồn cầu và nguồn cung NƠXH, nhà ở công nhân khu công nghiệp và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ
Bài viết cùng chuyên mục