Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị cử tri Tp.HCM về xây dựng lại chung cư

Mục lục bài viết

Mới đây, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét sửa đổi một số quy phạm pháp luật để tạo điều kiện cho Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cụ thể, cử tri thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xem xét, sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 110 của Luật Nhà ở 2014 như sau: “Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nhưng được tất cả hai phần ba các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà chung cư”.

Ngoài ra, cử tri thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị xem xét, sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 13 Luật Nhà ở 2014 như sau: “Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách miễn, giảm thuế, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tín dụng dài hạn với lãi suất ưu đãi, các cơ chế ưu đãi tài chính khác và hỗ trợ từ nguồn vốn của nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của Chính phủ”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó đã làm rõ các trường hợp nhà chung cư thuộc diện cải tạo, xây dựng lại theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 110 của Luật Nhà ở 2014. 

Ngoài ra, quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP cũng đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong quá trình cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong thời gian vừa qua như vấn đề về quy hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; lựa chọn chủ đầu tư dự án; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí chỗ ở tạm thời cho người dân trong thời gian thực hiện dự án;….

Đối với nội dung miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng ghi nhận các kiến nghị của cử tri thành phố Hồ Chí Minh nêu trên để tiếp tục nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi trong thực tiễn. 

“Hiện nay, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình Chính phủ số 26/TTr-BXD ngày 10/12/2021 về hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) để Chính phủ cho ý kiến và báo cáo Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2022; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) vào kỳ họp thứ 4 (tháng 10 năm 2022) của Quốc hội khóa XV”, Bộ Xây dựng cho hay.

Tuệ Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Ngân hàng
Bài viết cùng chuyên mục